• Creează
  Creează propriul model
 • Alege
  Alege din produsele noastre

POLITICA DE RECLAMAȚIE
Numele societății:     SC KREATIVATOR S.R.L.
Sediu:     str. Nicolae Bălcescu nr.14B , Baia Sprie, Maramureș
Nr. Reg. Com.:     J24/1699/11.09.2019
CUI:     RO41628224
Contact:     e-mail: info@kreativator.ro
    tel: +40740151452


(denumit în continuare „Vânzător“)

        I.            DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 

 1.        Prezentele norme privind reclamațiile reglementează condițiile și metoda de revendicare a mărfurilor pe care consumatorul în poziția Cumpărătorului le-a dobândit pe baza unui contract încheiat la distanță, în conformitate cu ONG nr. 34/2014  privind protecția consumatorului în vânzarea de bunuri sau furnizarea de servicii pe baza unui contract la distanță sau a unui contract încheiat în afara spațiului Vânzătorului și asupra modificărilor la anumite legi (în continuare „Legea vânzării la distanță a mărfurilor”), pe care Cumpărătorul a încheiat-o cu Vânzătorul.
 1.       Prezentele reguli de reclamație reglementează condițiile și metoda de revendicare a mărfurilor pe care antreprenorul din poziția Cumpărătorului le-a dobândit pe baza contractului de cumpărare în conformitate cuOrdonanța de urgență a Guvernului nr.34/2014. Codul comercial, astfel cum a fost modificat, și Cumpărătorul a încheiat acest contract cu Vânzătorul.
 1.       Procedura de reclamație este o parte integrantă a contractului de cumpărare încheiat la distanță între Vânzător și Consumator.
 1.       Procedura de reclamație este o parte integrantă a contractului de cumpărare încheiat între Vânzător și alți antreprenori.

 

      II.            PRODUSE DEFECTE

      Bunurile sunt considerate defecte în cazul în care nu are caracteristicile convenite între Cumpărător și Vânzător, aceste caracteristici se regăsesc pe www.kreativator.ro, iar cumpărătorul le-a selectat în momentul efectuării comenzii .

      În cazul în care produsul are defecte, Cumpărătorul trebuie să informeze Vânzătorul în legătură cu acestea.

 

    III.            RESPONSABILITATE PENTRU DEFECTE DACĂ CUMPARATORUL ESTE CONSUMATORUL

 

 1.       Dacă Cumpărătorul este cunsumatorul, Vânzătorul răspunde pentru defectele prevăzute la art.2 alin. 1 , de asemenea pentru defectele care apar după preluarea articolului în termen de 24 luni.  Uzura produselor cauzate de utilizarea lor este exclusă din perioada de garanție.

 2.       La primirea coletului, Cumpărătorul este obligat să inspecteze conținutul acestuia. Dacă ambalajul este deteriorat, Cumpărătorul este obligat să verificie conținutul coletului și dacă acesta prezintă defecte se obligă să sesizeze problema la reprezentantul transportatorului. Transportatorul este responsabil pentru deteriorarea mărfii în timpul transportului. Pe baza înregistrării pregătite, Cumpărătorului i se va furniza o soluție adecvată după după încheierea evenimentului de daune cu transportatorul.
 1.       Dacă produsul comandat prezintă defecte de care Vânzătorul este responsabil, Cumpărătorul este obligat să anunțe fără întârzieri nejustificate. În cazul îmbrăcămintelor mărimile afișate pe site-ul e-shopului pot varia cu ±5% față de cel afisat. Aceste diferențe de dimensiuni nu sunt considerate defecte al produsului și nu este un motiv pentru a depune reclamație.
 1.       În cazul unei reclamații vă rugăm să vă informați Vânzătorul imediat prin e-mail sau telefon afișat pe site. În cazul unui retur , coletul trebuie trimis la punctul de lucru de colectare: S.C. Kreativator S.R.L. , Nicolae Bălcescu nr. 14B , Baia Sprie , Maramureș , cod postal 435100 .

 

 1.       În cazul unui retur, Cumpărătorul este obligat să trimită produsul înapoi la Vănzător la adresa menționată mai sus, cheltuielile cu transportul suportat de către Cumpărator. Doar produsul să fie împachetat corespunzător, în colet să adăugați o copie a facturii și o descriere exacta a defectului. Vânzătorul nu este obligat să accepte bunuri necurate cu semen de uzură.
 1.       În cazul unui defect care poate fi înlăturat, Cumpărătorul are dreptul să îl elimine gratuit, în timp util și în mod corespunzător. Vânzătorul este obligat să elimine defectul fără întârzieri nejustificate sau să se asigure că producătorul va elimina aceste defecte.
 1.       În cazul unui defect, Cumpărătorul în loc să elimine defectul are dreptul să solicite schimbarea produsului . În cazul unor articole care sunt realizate din mai multe piese se poate solicita înlocuirea piesei defecte dacă acest lucru nu impică costuri justificate pentru Vânzător referitor la prețul mărfii sau la gravitatea defectului.
 1.       Vânzătorul poate înlocui întotdeauna obiectul defect cu unul perfect în loc să elimine defectul daca acest lucru nu cauzează dificultăți grave pentru Cumpărător.
 1.       În cazul unui produs defect care nu se poate înlocui și împiedică folosirea acestuia Cumpărătorul are dreptul de a schimba produsul sau să se retragă din contract. În cazul unor probleme remediabile  Cumpărătorul are aceeași drepturi doar dacă produsul achiziționat nu poate fi folosit corect din cauza recurenței defectului după reparare sau din cauza unui număr mare de defecte.

       10. Cumpărătorul poate să își afirme cererile de răspundere pentru defectele în următoarele moduri:

a)      Prin e-mail, dacă la sosirea coletului constatat că produsul comandat este defect din neglijența Vânzătorului

b)      Prin scrisoare, dacă la sosirea coletului constatat că produsul comandat este defect din neglijența Vânzătorului

       11.  Dacă Cumpărătorul își afirmă dorința de reclamație în legătură cu defectele sesizate (denimite în continuare „cerere pentru mărfuri”) în temeiul prezentului articol în conformitate cu alin. 6 , Vânzătorul este obligat să stabilească metoda de gestionare a cererilor pentru marfuri imdeiat, în cazul complexe în cel mult 3 zile lucrătoare de la data solicitării.

       12.  După determinarea modului de soluționare a reclamației în conformitate cu punctul 7 din acest articol, reclamația va fi soluționată imediat, în cazuri justificate, reclamația poate fi soluționată ulterior, dar soluționarea nu poate dura mai mult de 30 de zile de la solicitare.

       13.  După expirarea termenului de soluționare a reclamației în zadar, Cumpărătorul are dreptul să se retragă din contract sau dreptul de a schimba produsul cu un produs nou.

       14.  Perioada de la exercitarea dreptului de la răspundere pentru daune aduse perioadei în care Cumpărătorul a fost obligat să preia obiectul după finalizarea reparației nu ține cont de perioada de garanție. Dacă obiectul este schimbat, perioada de garanție începe să curgă din nou de la primirea noului articol.

 

   IV.            RESPONSABILITATE PENTRU DEFECTE DACĂ CUMPĂRĂTORUL ESTE UN ANTEPRENOR

 

 1.       Vânzătorul răspunde în temeiul prezentului articol pentru defecte ale mărfurilor existente la momentul livrării mărfii, chiar dacă acest defect devine evident numai după acest timp.
 1.       Vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru defectele care apar după livrarea mărfii, dacă acest defect a fost cauzat de încălcarea obligațiilor Vânzătorului.
 1.        Vânzătorul este obligat să livreze mărfurile Cumpărătorului în cantitatea, calitatea și versiunea specificată în contract și trebuie să le împacheteze sau să le echipeze pentru transport în modul specificat în contract. Vânzătorul încalcă contractual și în cazul în care Cumpărătorul primește altfel de produse decât cee ace a comandat.
 1.       Vânzătorul nu este răspunzător pentru defectele despre care Cumpărătorul a fost informat și a luat în considerare înainte de încheierea contractual, cu excepția în care defectele se referă la caracteristicile produselor care ar fi trebuit să fie menționat în contract.
 1.        În cazul în care livrarea de bunuri cu defecte încalcă contractul într-un mod concret, Cumpărătorul poate:

a)      Solicita înlocuirea produsului defect, livrarea altor bunuri dispărute sau lipsă;

b)      Solicita eliminarea, repararea defectelor daca acesta este posibil;

c)      Solicita o reducere rezonabilă față de prețul inițial de achiziție

d)      Solicta retragerea din contract.

 1.       Dacă bunurile livrate nu au defecte semnificative, Cumpărătorul poate solicita livrarea bunurilor lipsă cât și înlocuirea produselor defecte sau o reducere de preț.
 1.       Cumpărătorul poate să transmită reclamațiile pentru produsele defecte prin următoarele moduri:

a)      Prin e-mail, când consideră ca mărfurile primite sunt defecte din neglijența Vânzătorului și dorește remedierea situației;

b)      Prin scrisoare, când consideră ca mărfurile primite sunt defecte din neglijența Vânzătorului și dorește remedierea situației;

 

      V.            ÎNȘTIINȚARE DESPRE LUAREA ÎN CONSIDEREARE A RECLAMAȚIEI ȘI A SOLUȚIONĂRII ACESEIA

 

 1.       Pe baza formulării cererii de reclamație trimis de către Cumpărator, Vânzătorul va emite o confirmare catre acesta (denumit în continuare „Confirmare cerere de reclamație”) printr-un e-mail ca solicitarea a fost luată în considerare.
 2.       Cererea de reclamație va fi analizat și soluționat în cazul în care Cumpărătorul poate dovedii că produsul este defect din cauza Vănzătorului.

 

   VI.            SOLUȚIONAREA ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR PRIVIND CONSUMATORII

 

 1.       Cumpărătorul, care este consumatorul în sensul prezentului articol, are dreptul de a contacta Vânzătorul cu o cerere de despăgubire în cazul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate, în special în legătură cu exercitarea cererilor de răspundere pentru defecte.
 1.       În cazul în care Vânzătorul a răspuns negativ la cererea cumpărătorului în conformitate cu paragraful precedent sau nu a răspuns la aceasta în termen de 30 de zile de la data expedierii cererii, Cumpărătorul va avea dreptul de a prezenta o soluționare alternativă a litigiilor de consum, posibilitatea Cumpărătorului de a merge în instanță.
 1.       O cerere de inițiere a unei soluționări alternative a litigiilor poate fi formulată în cazul în care normele alternative de soluționare a litigiilor nu implică altfel, nu mai târziu de un an de la data primirii răspunsului negativ al Vânzătorului la cererea de despăgubire a Cumpărătorului sau expirarea a termenului de 30 de zile de la data la care consumatorul a trimis Vânzătorului o cerere de despăgubire la care Vânzătorul nu a răspuns.
 1.       O cerere alternativă de soluționare a litigiilor nu poate fi depusă decât dacă există altceva în Regulile alternative de soluționare a litigiilor, (i) Cumpărătorul nu a încercat în mod demonstrabil să soluționeze litigiul prin comunicarea cu Vânzătorul înainte de depunerea cererii, (ii) valoarea cuantificabilă a litigiului nu depășește 20,00 EUR, (iii) cazul în care propunerea a fost abordat anterior de entitatea alternativă de soluționare a litigiilor, iar Cumpărătorul a fost informat cu privire la tratarea prezentării sale, propunerea nu conține fapte noi și o soluționare alternativă a litigiilor ar putea fi efectuată numai cu eforturi disproportionate.
 1.       Obiectul soluționării alternative a litigiilor este, în special, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), alte entități alternative de soluționare a litigiilor cărora cumpărătorul le poate solicita în temeiul prezentului articol, enumerate pe site-ul www.anpc.ro.
 1.       Soluționarea alternativă a litigiilor în temeiul prezentului articol este gratuită, cu excepția cazului în care sunt solicitate expertise, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, caz în care cheltuielile sunt suportate de către partea care le solicită.
 1.       Cererea poate fi depusă pe suport de hârtie, electronic sau personal. Pentru depunerea cererii, Cumpărătorul poate utiliza formularul  http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx?fbclid=IwAR35c5tiz5qB7nlkgH-PDjbecEkj3s9Kus8FbCoD8gbG3RVLdZlyYGbfps8  .

 

  VII.            DISPOZIȚII FINALE

 

 1.       Relațiile juridice care nu sunt reglementate de prezentul Cod al plângerilor se supun dispozițiilor relevante ale Codului civil, codului comercial, legii privind vânzările la distanță și altor acte legislative general obligatorii, inclusiv, printre altele, care reglementează protecția consumatorilor.
 1.       Această procedură de reclamație intră în vigoare  la data publicării sale pe site-ul VânzătoruluI.
 1.       Părțile au ales legislația română ca lege aplicabilă.
 1.       Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica Politica de reclamație, iar ordinul de reclamație astfel modificat devine o parte obligatorie și parțială a contractului de achiziție încheiat între Vânzător și Cumpărător de la data publicării sale pe site-ul vânzătorului.


TRIMITERE ÎN 48 ORE
TRIMITERE
ÎN 48 ORE
LIVRARE GRATUITĂ PENTRU COMENZI PESTE 250 LEI
LIVRARE GRATUITĂ
PENTRU COMENZI PESTE 250 LEI
REDUCERE DE PÂNĂ LA 50%
REDUCERE
DE PÂNĂ LA 50%
TRIMITERE ÎN 48 ORE
TRIMITERE
ÎN 48 ORE
LIVRARE GRATUITĂ PENTRU COMENZI PESTE 250 LEI
LIVRARE GRATUITĂ
PENTRU COMENZI PESTE 250 LEI
DE PÂNĂ LA 50%
REDUCERE
REDUCERE DE PÂNĂ LA 50%
Plată și livrare
Plată și livrare